002 Baner
003 Baner
004 Baner

Home

Świadczymy usługi w zakresie:

Ewidencji podatkowych oraz rachunkowych:

 • prowadzenie ewidencji ryczałtu,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • kompleksowa obsługa ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku od towarów i usług,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • elektroniczne przesyłanie deklaracji podatkowych,
 • rozliczenia roczne,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych.

Usługi „na zakończenie miesiąca” dla klientów, którzy nie mają podpisanej umowy na stałą obsługę księgową:

 • sprawdzenie zapisów w dostarczonej do biura księdze przychodów i rozchodów,
 • sprawdzenie zapisów w ewidencji VAT,
 • podsumowanie miesiąca oraz naliczenie podatku dochodowego,
 • sporządzenie deklaracji VAT,

Usługi kadrowo-płacowe:

 • nadzór nad dokumentacją kadrową (akta osobowe),
 • naliczanie wynagrodzeń – sporządzanie list płac,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń,
 • pomoc w organizacji szkoleń bhp,

Usługi związane z ZUS:

 • sporządzanie dokumentów rejestracyjnych i aktualizacyjnych,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych,
 • wypisywanie poleceń przelewu składek ZUS,
 • elektroniczne przekazywanie dokumentów do ZUS.

Usługi związane z rejestracją działalności gospodarczej:

 • sporządzanie dokumentów rejestracyjnych,
 • pomoc w wyborze formy opodatkowania.

Pozostałe usługi:

 • pomoc w organizacji działalności gospodarczej,
 • sporządzanie obiegu dokumentów w firmie,
 • pomoc w sporządzaniu zakresu obowiązków dla pracowników,
 • sporządzanie struktury organizacyjnej oraz misji i wizji firmy.

Zapewniamy odbiór dokumentów z siedziby klienta, ponieważ szanujemy czas naszych klientów.

Usługi, jakie świadczymy, gwarantują pełną i bezstresową obsługę działalności gospodarczej prowadzonej zarówno przez osoby fizyczne jak i spółki prawa handlowego oraz stowarzyszenia.

Zachęcamy do współpracy:

 • osoby fizyczne,
 • spółki prawa handlowego,
 • stowarzyszenia, zrzeszenia.